MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0983.755.444
> Mr. Việt skype yahoo Điện thoại: 0933 685 443
> Hotline skype yahoo Điện thoại: 0983 755 444
> Mr. Nhật skype yahoo Điện thoại: 0933 015 998

Liên kết website

Liên kết website

Dự án

Bảo trì máy lạnh tại nhà máy TTI (KCN Visip và KCN Đại Đăng)
Chúng tôi hiện đang bảo trì tại nhà máy TTI bình dương, với 2 nhà xưởng lắp đặt Power tool và 2 kho chứa hàng
Chi tiết
gio hàng 0